Staňte sa odborníkom na túto tému

KURZY NA MIERU PRE PODNIKATEĽOV

Máme spoluprácu pre ďalšie vzdelávanie šité na mieru s PV-Austria.

Cvičné centrum PV Austria ponúka kurzy šité na mieru firmám, v ktorých môžete svojich zamestnancov školiť na vybrané témy. Na princípe stavebnice si môžete individuálne a flexibilne zvoliť a navrhnúť obsah, ako aj požadovanú dĺžku a trvanie prednášky.
Program kurzu je optimálne prispôsobený potrebám vašej spoločnosti a vyvinutý v spolupráci s vami a prednášajúcimi z cvičného centra PV Austria, vrátane manažéra cvičného centra Dietera Greger-Dutziho.

VAŠE VÝHODY:
Individuálny program kurzu
Možné sú praktické cvičenia
Termíny, miesto a trvanie kurzu po individuálnej dohode
Individuálny počet účastníkov – v závislosti od tém a lokality
Účastnícky poplatok po individuálnej dohode

MASSGESCHNEIDERTE KURSE – Praxiszentrum