Co byste měli vědět.

Základy na první pohled

Průvodce

Existují zákonné a normativní požadavky, které je třeba dodržovat při zřizování a provozu fotovoltaického systému a systému skladování elektřiny. Shrnuli jsme nejdůležitější témata a právní zásady.

Následující otázky zde obdrží podrobné informace:

 • Jaká povolení jsou nutná pro výstavbu a provoz FV systému?
 • Jaké živnostenské oprávnění musí mít firma, aby mohla projektovat a stavět FV systémy?
 • Je výnos z elektřiny dodávané do sítě zdanitelný?

Povinnost získat souhlas a oznámení

Před instalací FV systému je třeba dodržovat následující federální a státní zákony. Upozorňujeme, že především zemské zákony jsou v každé spolkové zemi v Rakousku jiné.

Federální zákony:

 • Obchodní předpisy
 • zákon o letectví
 • Zákon o vodních právech
 • Zákon o kondominiu

Státní zákony všech devíti federálních zákonů:

 • Stavební předpisy
 • Zákon o územním plánování
 • Zákon o elektřině
 • Zákon o ochraně přírody

Daňová povinnost

Při provozu FV systémů a akumulaci elektřiny je třeba vzít v úvahu daň z příjmu, daň z obratu a odvod elektřiny.

Daň z příjmu:

Od daně z příjmu jsou osvobozeny příjmy fyzických osob za dodávku až 12 500 kWh elektrické energie z fotovoltaických systémů, pokud úzký výkon příslušného systému nepřesáhne hranici 25 kWp.

Celé znění zákona si můžete přečíst zde: Einkommensteuergesetz 1988

Další informace o dani z příjmu naleznete v našem daňovém průvodci níže.

Exkurs na dodávku elektřiny:

Od 14. února 2022 může dojít k revizi zákona o dani z elektřiny. V § 2 odst. 4 se nově uvádí, že všichni výrobci elektřiny z obnovitelných zdrojů jsou osvobozeni od odvodu elektřiny z elektřiny, kterou sami vyrobí a spotřebovávají.

Stále se čeká na odpovídající přizpůsobené prováděcí nařízení. Dosud nebylo upraveno, zda jako dosud existuje ohlašovací povinnost finančnímu úřadu nebo vedení evidence u FV systémů s vlastní spotřebou vyrobené FVE elektřiny nad 25 000 kWh za rok. Finanční úřad bohužel zatím nemá vhodný formulář pro přiznání. Lze to však podat neformálně prostřednictvím FinanzOnline (v části ostatní služby / jiné aplikace / jiné požadavky a dotazy).