Co je financováno?

FOTOVOLTAIKA A PROPAGACE SKLADOVÁNÍ

Informujte se o aktuálních možnostech financování
v Rakousku a ve vaší spolkové zemi.

Investiční dotace na fotovoltaiku a skladování elektřiny

Podporuje se nová výstavba a rozšiřování fotovoltaických systémů a s tím spojená nová výstavba systémů akumulace elektřiny. Podle současné právní struktury není pro rozšíření FV systému stanovena žádná minimální velikost.

Investiční dotace vs. tržní prémie

Investiční dotace je jednorázová dotace, tržní prémie je dotace za FV elektřinu dodávanou do sítě a nahrazuje dosud používanou tarifní dotaci OeMAG, stávající smlouvy však zůstávají nedotčeny.